Poslední aktualizace tohoto hradu: 2. 4. 2016


Značka zříceniny hradu

KAMÝK U LITOMĚŘIC

4 km severozápadně od Litoměřic

    Jméno hradu odpovídá jeho poloze, protože slovo kamýk znamená skála-kámen. Naše poznatky o jeho stavebním vývoji jsou stále roztříštěné, objasnit by ho mohl budoucí stavebně-historický a archeologický průzkum. Hrad prošel minimálně dvěma stavebními fázemi, během nichž mohlo být změněno i komunikační schéma. Přístup k hradu byl v první stavební fázi zřejmě veden jižním svahem, kde stávala patrně nějaká brána. Cesta se točila a ze západní strany se vstupovalo předpokládanou druhou branou do jádra hradu. Vlastní prostor hradu nebyl velký. Hlavní obrannou i obytnou stavbou prvé stavební fáze byla několikapatrová pětiboká obytná věž (donjon) na nejvyšším vrcholu čedičové skály. Kudy se do ní vstupovalo, zůstává v úrovni několika hypotéz. Současná branka odpovídá jedné z nich. Skálu s věží obklopovalo předhradí, jehož hradba je doposud částečně dochována. K ní byla na jihu při renesanční přestavbě v roce 1547 přiložena obytná budova (nový palác), pro niž byla prolomena velká, částečně zachovaná, segmentově zaklenutá obdélná okna. Pod novým palácem byly ve skále vyhloubeny sklepy. S renesančními úpravami by mohlo souviset rovněž přeložení přístupové komunikace do severního a severozápadního parkánu. Ve východní části jádra hradu rozeznáváme relikty obdélné budovy, která mohla být původním (starým) palácem. Ten by pak vrchnosti nabízel komfortnější bydlení, než jaké umožňoval stísněný donjon. Interpretaci stavebního vývoje nám částečně ztěžují romantické úpravy lokality provedené v roce 1885.
    Prvá fáze hradu náležela donjonovému typu, nejčastěji u nás užívaném právě v době vzniku hradu. Renesanční přestavba byla nepochybně motivována snahou zmnožit nepočetné obytné prostory a alespoň částečně tak přiblížit nevelký hrad dobovým požadavkům na úroveň a vybavení šlechtického sídla.
    Prvá zpráva o Kamýku je z roku 1317, kdy hrad a ves Žalhostice přijal od krále Jana Lucemburského jako manství Jindřich z Veitmíle, předek Kamýků z Pokratic. Jindřich, který byl velmi pravděpodobně i zakladatelem hradu, se pak připomíná až do roku 1347. Kamýčtí později přesídlili do Pokratic a hrad Kamýk získal opět král, který jej dal roku 1352 v manství Zbyňku Zajíci z Házmburka.
    Počátkem 15. století se na Kamýku připomínají drobnější šlechtici, kteří však byli nejspíše jeho správci. Roku 1410, při dělení házmburského dědictví, dostal hrad Jan z Házmburka, později ho však držel Mikuláš, který ho též roku 1425 prodával.
    Za husitských válek získal Kamýk husitský hejtman Hynek z Kolštejna, pověřený v roce 1421 pražany správou Litoměřic. Roku 1428 hrad ovládli Zikmund z Vartemberka a Jan Smiřický a zpustošili okolí. Hrad dostal zpět Mikuláš z Házmburka, který ho roku 1431 prodal Vilémovi z Konic a ze Lstiboře. Ten Kamýk v roce 1468 odkázal Petrovi Kamýckému (Klučovskému) ze Lstiboře.
    Roku 1478 udělil Vladislav II. Petrovi kamýcké panství v manství a v roce 1482 ho dokonce z lenního svazku propustil. Kamýk pak drželi Petrovi potomci. Roku 1547 dal Vilém Kamýcký ze Lstiboře na hradě vybudovat zdi a nad branou vytesat svůj erb. Hrad měli pak jeho synové; tehdy byl hrad ještě obýván. Ale asi kolem roku 1600 již jeho držitelé sídlili v nové tvrzi při dvoře a hrad pustl.
    Poslední držitel hradu z rodu Kamýckých ze Lstiboře, Jan Jiří, prodal v roce 1628 starý hrad Kamýk s tvrzí, sklepy, dvorem, starým pivovarem a vesnicemi Heřmanu Černínovi z Chudenic. Po něm drželi hrad markrabata z Badenu a od roku 1783 Schwarzenberkové. Neobývaný hrad pustl a v letech 1809 a 1819 dokonce vyhořel.

Zdroj:
- ANDĚL, Rudolf a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Severní Čechy. Praha: Svoboda, 1984, s. 190-192.
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 2. vydání. Praha: Libri, 2002, s. 241-242. ISBN 80-7277-003-9.
- MENCLOVÁ, Dobroslava. České hrady I. 2. vydání. Praha: Odeon, 1976, s. 349-350.
- RUBEŠ, Marek. Hrad Kamýk. Litoměřice, 2013. Rukopis.Základní informace:

Název:

Kamýk u Litoměřic

Okres:

Litoměřický

Poloha:

4 km severozápadně od Litoměřic

Nadmořská výška:

382 m n. m.

GPS souřadnice:

50°33'27.056"N, 14°4'51.637"E

Přístupnost:

volně přístupný celoročně

Majitel:

obec Kamýk

Oficiální stránky:

-

Fotogalerie:

Fotogalerie 2007  Fotogalerie 2012  Fotogalerie 2013

Dokumentace:

1. celkový plán hradu dle A. Sedláčka
2. celkový plán hradu dle M. Sýkory


Typický pohled:


Kamýk u Litoměřic

Cesta k hradu:

Výchozím bodem je obec Kamýk, nad níž se zřícenina hradu tyčí. Stoupá se k ní několik málo minut - z části po schodech, z části po pěšině po modré turistické značce. Auto je možno zaparkovat např. u obecního úřadu nebo u kapličky, popř. lze dojet až téměř pod hrad. Cesta je spolehlivě značena místními ukazateli.


Erby významnějších držitelů hradu:

Český král

Český král

Kamýčtí z Pokratic

Kamýčtí z ...

Zajícové z Házmburka

Zajícové z ...

Vartemberkové

Vartemberkové

Smiřičtí ze Smiřic

Smiřičtí ze...

Kamýčtí ze Lstiboře

Kamýčtí ze ...

Černínové z Chudenic

Černínové z ...

Schwarzenberkové

Schwarzenberkové


Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)