Poslední aktualizace tohoto hradu: 6. 8. 2012


Značka zříceniny hradu

ČAP

5 km západně od Dubé

    Zakladatelem hradu Čapu byl pravděpodobně na sklonku 14. století Jindřich Berka z Dubé. V roce 1402, při dělení jeho pozůstalosti, je jako majitel hradu a okolních vesnic Tuhance, Lhoty, Deštné, Zakšína, Dobřeně a Vidími, dále dvora pod hradem a některých platů jmenován jeho syn Václav Berka z Dubé. Je to první a zároveň poslední písemná zpráva o hradu. Václav Berka, ačkoliv je ještě mnohokrát připomínán, již nikdy neuvádí jako své sídlo hrad Čap a většinou se nazývá podle Zakšína. Zdá se proto, že část svého majetku i s hradem prodal, nebo že mu malý hrad v opuštěné krajině nevyhovoval, a vybral si proto příhodnější sídlo. Čapské zboží se v prvé čtvrtině 15. století stalo součástí arcibiskupského panství Helfenburka a koncem 16. století je koupil Jan z Vartemberka, který je připojil k bezdězskému panství. Hrad byl opuštěn a již koncem 16. století jej připomíná jen jméno Čapský důl.
    Přístup k hradu na vysoké skále byl veden po hřebeni, v jehož průběhu se nacházel vrchol, okrouhlým příkopem a valem upravený na předsunuté opevnění. Vlastní hrad na konci hřebene zajišťoval na východní straně široký příkop zahloubený do skály. Nevelký hradní areál se rozpadá ve dvě výškové úrovně. Na nižší, severní úrovni nalézáme do skály vysekaný válec o průměru 2,8 m v hloubce kolem 3 m pravoúhle ustupující do středu o 0,6 m a tvořící tak lavici, opisující menší válec, jehož dno dnes kryje odpad a splachy. Funkci tohoto objektu neznáme, její spojení s cisternou či studní nevysvětluje uvedenou lavici, která spíše připomíná lednici či jiný zásobní prostor. Na vrcholu vyšší úrovně se dochoval v podloží vysekaný sklep nepravidelného půdorysu, který snad signalizuje místo, na kterém stála hlavní budova lokality. Na jihozápadě hradní areál ukončuje kyjovitý skalní útvar. Zástavba i opevnění hradu byly zřejmě dřevěné.

Zdroj:
- ANDĚL, Rudolf a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Severní Čechy. Praha: Svoboda, 1984, s. 71-72.
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 2. vydání Praha: Libri, 2002, s. 95-96.
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky. Praha: Libri, 2002, s. 18.
- GABRIEL, František a Jaroslav PANÁČEK. Hrady okresu Česká Lípa. Praha: Argo, 2000, s. 158.Základní informace:

Název:

Čap

Okres:

Českolipský

Poloha:

5 km západně od Dubé

Nadmořská výška:

386 m n. m.

GPS souřadnice:

50°33'16.979"N, 14°28'32.956"E

Přístupnost:

volně přístupný celoročně

Majitel:

stát, správce Lesy ČR

Oficiální stránky:

-

Fotogalerie:

Fotogalerie

Dokumentace:

půdorys hradu dle Gabriela a Panáčka


Typický pohled:


Čap

Cesta k hradu:

Autobus Autobus zajíždí z Dubé do Tuháně-Obroku nebo do Tuháně-Pavliček.
Vlak Vlakem se lze přiblížit do vzdušnou čarou 9 km vzdálených Blíževedel.
Automobil Automobil doporučuji odstavit na parkovišti před Obrokem, odkud se jde 3,5 km po modré (Obrok - Obrocká cesta), modré a zelené (Obrocká cesta - U Kamenných schodů) a zelené turistické značce (U Kamenných schodů - Čap-odb. k vyhlídce). Jeden kilometr dlouhá etapa od Kamenných schodů nahoru k hřebeni je poměrně náročná, proto jako alternativní trasu je možno zvolit 2 km dlouhou, žlutě značenou cestu z Pavliček (Pavličky-bus - Čapský důl - Čap-odb. k vyhlídce).


Erby významnějších držitelů hradu:

Berkové z Dubé

Berkové z Dubé

Arcibiskup pražský

Arcibiskup pr...

Vartemberkové

Vartemberkové


Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)