Poslední aktualizace tohoto hradu: 12. 8. 2012


Značka zříceniny hradu

KLINŠTEJN

3 km severozápadně od České Lípy

    Na jižním okraji obce Horní Libchava se zvedá kuželovitý vrch zvaný Viniční (Weinberg), někdy též Třešňovka (Kirschberg). Na jeho vrcholu jsou zachovány pozůstatky vyhlídkového pavilonu z roku 1889, postaveného tehdy na místě staršího glorietu z roku 1856. Tyto romantické úpravy zřejmě setřely téměř úplně stopy po středověkém hradu Klinštejnu.
    Existenci hradu dokládají vedle nepříliš průkazných nerovností terénu spíše jen nálezy středověkých předmětů - keramiky, ostruh apod. Na základě nálezů mazanice se zdá, že hrad byl převážně dřevěný. Vzhledem k naprosté absenci reliktů hradu nebylo provedeno zaměření lokality. Lokalitu nelze typově zařadit.
Páni z Klinštejna - později Míčanové z Klinštejna - nepatřili sice k nejpřednějším, ale nicméně k významným šlechtickým rodům. Tvořili jednu větev mocného severočeského rodu Ronovců a svůj původ odvozovali od Častolova, bratra Chvala z Lipé. Jejich nejstarším doloženým předkem byl Záviš ze Stružnice, zmiňovaný koncem 13. století. Jako držitele hradu Klinštejna uvádějí prameny nejdříve jeho potomky Bohuňka a Půtu ve 40. letech 14. století. K nevelkému klinštejnskému panství patřilo tehdy jen několik obcí v okolí - Horní a Dolní Libchava, Skalice, Volfartice, Stružnice a Žandov. Ještě v průběhu 14. století se však příslušníci rodu o svá zboží rozdělili a drobné statky přešly brzy na rody jiné. Pouze dvorec v Horní Libchavě a část Skalice drželi potomci pánů z Klinštejna až do počátku 16. století.
    V té době byl však hrad Klinštejn dávno v rozvalinách. Snad zanikl za válek husitských, možná však byl opuštěn již dříve, neboť po roce 1375 se o něm prameny již nezmiňují.

Zajímavost: Zámek Horní Libchava, dochovaný takřka v nezměněné renesanční podobě, je obdélné dvoupatrové stavení se sedlovou střechou, se stupňovitými, ještě goticky pojatými štíty a dvěma čtverhrannými věžemi se stanovými střechami na vnější straně. Arkádové loggie na vnitřní straně zámku obrácené původně k hospodářským budovám dvora před zámkem a okna, místy sdružená a se společnou nadokenní římsou, dosvědčují renesanční původ stavby. Zámek je vybaven řadou původních architektonických prvků, kamennými ostěními oken a dveří, záklopovými dřevěnými stropy a původním dřevěným krovem střechy.

Zámek Horní Libchava: Jižní průčelí Zámek Horní Libchava: Vedlejší budova


Zdroj:
- ANDĚL, Rudolf a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Severní Čechy. Praha: Svoboda, 1984, s. 201.
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 2. vydání. Praha: Libri, 2002, s. 257.
- GABRIEL, František a Jaroslav PANÁČEK. Hrady okresu Česká Lípa. Praha: Argo, 2000, s. 76.Základní informace:

Název:

Klinštejn

Okres:

Českolipský

Poloha:

3 km severozápadně od České Lípy

Nadmořská výška:

302 m n. m.

GPS souřadnice:

50°42'22.415"N, 14°30'24.309"E

Přístupnost:

volně přístupný celoročně

Majitel:

stát, správce Lesy ČR

Oficiální stránky:

-

Fotogalerie:

Fotogalerie

Dokumentace:

-


Typický pohled:


Klinštejn

Cesta k hradu:

Autobus V Horní Libchavě zastavují autobusové linky z České Lípy a Nového Boru.
Vlak Vlakem se lze dopravit nejblíže do České Lípy, střelnice, odkud je lokalita vzdálena 2,5 km po silnici.
Automobil Automobil je možno zaparkovat u zámku v Horní Libchavě, nad nímž se přes silnici tyčí Vinný vrch s pozůstatky glorietu.


Erby významnějších držitelů hradu:

Míčanové z Klinštejna

Z Klinštejna


Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)