Poslední aktualizace tohoto hradu: 19. 12. 2021


Značka zříceniny hradu

MILŠTEJN

Zbytky hradu ve výrazné poloze na torzu hřebene tvořeného prokřemenělým pískovcem, 8 km severovýchodně od Nového Boru.

    Archeologické nálezy umožňují klást počátky hradu na počátek 14. století. Prvá písemná zmínka o hradu pochází z roku 1343 z kroniky Jana z Gubenu o loupeživém řádění Míšňanů v okolí Žitavy a Ojvína. Prvním známým majitelem byl Jindřich Berka z Dubé, který v letech 1362 až 1379 podával nové faráře do Cvikova a Mařenic. V rukách jeho rodu zůstal až do svého zpustnutí v průběhu 1. poloviny a opuštění koncem 16. století. Již ve středověku se pod hradem lámal kvalitní kámen na mlýnské žernovy a dělostřelecké koule (který dal ostatně i jméno hradu). Lom pokračoval ve své činnosti i po zániku hradu, posléze vstoupil i do jeho areálu, a do roku 1910 odtěžil většinu hradní plochy.
    Cesta do hradu asi přicházela od západu, kde předhradí, ohraničené snad jen dřevěným plotem, vymezovala nevýrazná, k jihozápadu ukloněná deprese s podmáčeným půdním horizontem. Terén zde vykazuje jisté stopy úprav a nelze vyloučit, že se v těchto místech rozkládal rybník, porušený později násypem cesty. Z lichoběžníkového jádra hradu se dodnes dochovalo pouze torzo skalního hřebene s částí hradby, která obsahovala dnes nedochovanou bránu se segmentovým záklenkem. Jihozápadní nároží jádra zajišťoval válcový bergfrit, odstřelený v roce 1793. Staré popisy zmiňují i možnou existenci další věže na severní straně, která snad mohla mít i obytný charakter. Poloha paláce, ani další eventuální zástavby, není známa. Vědomosti o podobě hradu Milštejna zůstávají velmi fragmentární a tento stav se již vzhledem k zániku většiny hradního areálu sotva kdy podaří změnit k lepšímu.

Zdroj:
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 2. vydání. Praha: Libri, 2002, s. 363.
- GABRIEL, František a Jaroslav PANÁČEK. Hrady okresu Česká Lípa. Praha: Argo, 2000, s. 138-141.
- SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze Království českého. Díl X. - Boleslavsko. Praha: František Šimáček, 1895, s. 319-323.Základní informace:

Název:

Milštejn

Okres:

Českolipský

Poloha:

3,5 km severně od Cvikova

Nadmořská výška:

562 m n. m.

GPS souřadnice:

N 50°48.66895', E 14°37.97583'

Přístupnost:

volně přístupný celoročně

Majitel:

Česká republika, správce Lesy ČR

Oficiální stránky:

-

Fotogalerie:

Fotogalerie

Dokumentace:

půdorysný plán dle F. Gabriela


Typický pohled:


Milštejn

Cesta k hradu:

Autobus Autobus zajíždí do Cvikova, Trávníku (linka Nový Bor - Krompach). Ze zastávky pokračujeme cca 2,3 km po žluté pěší turistické značce k cíli.
Vlak Nejbližší železniční zastávkou je Svor (trať č. 80 Bakov nad Jizerou – Jedlová). Turisticky značená trasa měří cca 4,6 km.
Automobil Automobil doporučuji zaparkovat ve Cvikově u informačního centra a podniknout cca 13 km dlouhou okružní cestu přes Rousínov a Kalvárii.


Erby významnějších držitelů hradu:

Berkové z Dubé

Berkové z Dubé


Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)