Poslední aktualizace tohoto hradu: 24. 11. 2018


Značka zříceniny hradu

OSTRÝ

též Wostrey; 8 km západně od Lovosic

    Zříceniny hradu na dominantním kopci u Velemína nedaleko Milešova. Zakladatelem hradu se okolo roku 1433 stal Václav Kaplíř ze Sulevic. Jeho potomci hrad drželi až do roku 1505. Poté se zde majitelé rychle střídali. Po roce 1535 Jan z Valdštejna již přesídlil na tvrz v Bílém Újezdě a hrad byl opuštěn. V 80. letech 18. století byly ve zřícenině hledány poklady a vznikla zde dřevěná výletní restaurace s parketem, posléze stržená vichřicí.
    Komplexní povrchový průzkum v roce 2014 potvrdil, že podoba hradu odpovídá velmi dobře potřebám neklidné doby husitských válek, a současně ukázal, že plošný rozsah objektu a jeho fortifikací byl výrazně větší, než se dosud předpokládalo. V nejvyšším bodě skalnatého kopce stával palác neznámé podoby, k němuž se na západě, jihu a východě přimykalo výškově členité jádro. Jeho nepravidelně oválnou plochu vymezovala po obvodu na maltu pojená kamenná hradba, z níž na zúžených koncích na západě a východě vystupovaly bašty. Jádro bylo jižně od paláce rozděleno na dvě části stavením brány, z něhož také zřejmě vedla branka do parkánu lemujícího hradbu ve svahu na jižní straně. Fortifikace parkánu byla provedena z kamenů skládaných nasucho a zesílena dvěma stejnou technologií zbudovanými baštami, jež měly nejspíš trojboký půdorys. K bráně v severní hradbě východního dílu jádra se přístupová komunikace vine spirálovitě vzhůru od úpatí kopce; přepažovaly ji další tři nebo čtyři brány. Po stranách cestu lemují zdi z nasucho kladených kamenů, které byly na koruně doplněny dřevěnými nástavbami. Z tohoto obvodového opevnění vybíhaly do svahu další dvě bašty: trojboká na jihozápadě a snad pětiboká s vnitřním prostorem na jihu. Jižní bašta střežila nástupní prostor do hradu s hypotetickou první bránou a zřejmě také zajišťovala přístup do jakéhosi parkánu táhnoucího se mezi dvěma posledně zmíněnými baštami. Jeho účel spočíval bezpochyby především v kontrole jen povlovného přechodu hradního kopce do roviny na jihu a jihozápadě, jakož i v ostraze z tohoto směru ke hradu vedoucí přístupové cesty.
    Stavební vývoj hradu Ostrý nabízí dosud široké pole působnosti pro další výzkumy. I tak lze ale konstatovat, že se jedná o podnik katolických stavebníků, provedením fortifikací nápadně připomínající husitské hrady u Třebušína. Ostrý tak představuje neobyčejně zajímavý a stále ještě nedoceněný objekt, jehož velmi kvalitní opevnění důmyslně reaguje na bouřlivý rozvoj palných zbraní v 15. století.


Ostrý, plán hradu dle M. Sýkory


Plán hradu Ostrý (letecká fotogrammetrie P. Hlavenka, geodetické doměření J. Šály - M. Sýkora - H. Veselý, kresba M. Sýkora)
1 - přístupová cesta, 2 - místo hypotetické první brány, 3 - nasucho obezděná terasa, snad pozůstatek obvodové fortifikace, 4 - hypotetický vstupní oddíl, 5 - místo zaniklé druhé brány, 6 - zaniklá budova, 7 - zaniklá budova, 8 - relikt objektu s vnitřní prostorou (zemní bašty?), 9 - zídka z nasucho kladených kamenů, 10 - místo zaniklé budovy, 11 - zaniklá obvodová fortifikace příhrádku, 12 - trojúhelníková bašta z nasucho skládaných kamenů (bollwerk), 13 - místo třetí brány, 14 - zbytky budovy při třetí bráně (vrátnice?), 15 - místo čtvrté brány, 16 - čtvrtkruhová bašta, 17 - klenutý sklep, 18 - fragmenty obvodové fortifikace (terasy z nasucho kladených kamenů), 19 - novověké schodiště, 20 - pátá brána, 21 - místo budovy přistavěné k hradbě, 22 - místo zaniklé východní bašty, 23 - fragmenty přepažovací zdi, 24 - stavení šesté brány s pravděpodobnou brankou do parkánu, 25 - zbytky budovy nejasného stáří, 26 - zbytky hradby jádra na jihu, 27 - parkán opevněný fortifikací z nasucho kladených kamenů, 28 - zbytky bašt z nasucho kladených kamenů, 29 - západní polygonální bašta, 30 - vrcholová plošina (zbytky paláce).


Zdroj:
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 2. vydání. Praha: Libri, 2002, s. 413-414.
- VESELÝ, Hynek. Hrad Ostrý [online]. c2009-2018, poslední revize 2016 [cit. 2018-04-08].
Dostupné z: http://www.hrady-ceskeho-stredohori.cz/pages/hrad-ostry.htmlZákladní informace:

Název:

Ostrý

Okres:

Litoměřický

Poloha:

8 km západně od Lovosic

Nadmořská výška:

553 m n. m.

GPS souřadnice:

50°31'40.89"N, 13°57'26.79"E

Přístupnost:

volně přístupný celoročně

Majitel:

stát, správce Lesy ČR

Oficiální stránky:

hradostry.stranky1.cz

Fotogalerie:

Fotogalerie 2006  Fotogalerie 2011  Fotogalerie 2018
Fotogalerie 2018

Dokumentace:

1. rekonstrukce hradu dle M. Sýkory
2. hrad na Máchově kresbě


Typický pohled:


Ostrý

Cesta k hradu:

Automobil Jedete-li autem z Vlastislavi do Milešova, minete po levé straně silnice odbočku na Kocourov a pokračujete ještě asi 300 metrů dále, až vpravo narazíte na polní cestu vinoucí se poli směrem k lesu. Auto zde odstavte, místa na zaparkování je tu dost. Jen doporučuji najíždět na ni pomalu a opatrně, ať někde nezachytíte! Zakrátko objevíte modrou značku, která vás dovede až ke zřícenině. Další možností je vyrazit po modré značce z obce Březno, nebo po červené a modré z Kocourova, případně po červené a modré z Milešova. To je však nejdelší trasa.


Erby významnějších držitelů hradu:

Kaplířové ze Sulevic

Kaplířové ze ...

Šlejnicové

Šlejnicové

Valdštejnové

Valdštejnové

Černínové z Chudenic

Černínové z ...


Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)