Poslední aktualizace tohoto hradu: 15. 8. 2011


Značka zříceniny hradu

OSTRÝ

též Šarfnštejn, Šarfenštejn či Scharfenstein; 3 km jihovýchodně od Benešova nad Ploučnicí

    Zříceniny hradu na úzkém čedičovém hřbetu obtékaném Ploučnicí. Hrad po polovině 13. století vystavěli Markvartici, v písemných pramenech se poprvé v predikátu připomíná k roku 1268. Za vlády Přemysla Otakara II. byl královským majetkem. Po jeho smrti se stal součástí braniborské zástavy a Václav II. ho poté udělil jako léno Janovi z Michalovic. Jeho potomci ho vlastnili až do roku 1406. V 15. století se posléze stal majetkem pánů z Vartemberka a za jejich válek s lužickým Šestiměstím byl roku 1445 dobyt a vypálen. Poté již nebyl sídlem majitelů, a připomínají se zde pouze purkrabí a k roku 1515 byl již uváděn jako pustý.
    Dispozice hradu je trojdílná. Většinu plochy obou předních částí vyplňuje skalní hřeben, který na západní straně sledovala přístupová komunikace. V čele vlastního předhradí ji přepažuje mohutná čelní hradba, v další fázi vzepřená rozměrným opěrákem, na níž navazovala částečně dochovaná západní obvodová hradba. Pro nedostatek místa musely hospodářská budova se sklepem a cisterna zaujmout místo prakticky ve třetím příkopu, který odděloval předhradí od jádra. V čele drobného pětiúhelného jádra se zcela zaniklým palácem na zadní straně stojí spodní část okrouhlého bergfritu asi 8 m vysoká, který sem však byl dostavěn až dodatečně do prostoru vymezeného již stojící obvodovou hradbou. Zda mu předcházela nějaká jiná stavba, není jasné. Jádro minimálně na východní a jižní straně obíhal snad dodatečný parkán. Pro zajištění plynulé komunikace v něm musel být mohutný opěrák hlavní zdi na východní straně prolomen průchodem. Přestože si hrad po celý středověk uchoval nepříliš komplikovanou podobu, byl jeho vývoj složitější, než se doposud soudilo. Doložená vestavba bergfritu do staršího objektu není častým jevem. Ve druhé fázi Ostrý náležel mezi početné šlechtické hrady bergfritového typu, které v 2. polovině 13. století vznikaly ve velkém množství.
    Roku 1816 prodal hrabě Thun-Hohenstein zříceninu hradu Ostrý se sousedním dvorem a statkem městu Benešovu nad Ploučnicí za 180 tisíc zlatých. Koncem 19. století zde proběhly restaurátorské práce a byla zde objevena řada archeologických předmětů. Tehdy také došlo k proražení chodby do interiéru válcové věže. Na počátku 20. století byly odkryty zbytky zdí a provedeno zaměření půdorysu hradu. V letech 1928-1931 byly ze státní podpory na hradbách prováděny konzervátorské práce a bylo rovněž doplněno nové zdivo. Od roku 1966 je zřícenina hradu zapsána na MK ČR jako kulturní památka. V roce 2008 byla zahájena první etapa projektu "Zajištění bezpečného zpřístupnění zříceniny hradu Ostrý". Projekt je realizován za výrazné finanční podpory Ústeckého kraje a Lesů České republiky.

Zdroj:
- ANDĚL, Rudolf a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Severní Čechy. Praha: Svoboda, 1984, s. 364-365.
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 2. vydání. Praha: Libri, 2002, s. 412.
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky. Praha: Libri, 2002, s. 74.
- MENCLOVÁ, Dobroslava. České hrady I. 2. vydání. Praha: Odeon, 1976, s. 157-158.Základní informace:

Název:

Ostrý

Okres:

Děčínský

Poloha:

3 km jihovýchodně od Benešova
nad Ploučnicí

Nadmořská výška:

260 m n. m.

GPS souřadnice:

50°43'26.668"N, 14°19'23.963"E

Přístupnost:

volně přístupný celoročně

Majitel:

obec Františkov nad Ploučnicí
a město Benešov nad Ploučnicí

Oficiální stránky:

-

Fotogalerie:

Fotogalerie

Dokumentace:

1. půdorys hradu podle J. Šedivého
2. půdorys hradu podle D. Menclové


Typický pohled:


Ostrý

Cesta k hradu:

Automobil Autem se dá dostat přes most na parkoviště pod hradní zříceninou. Zde je umístěn informační panel, od něhož vlevo vede pěšina kolem závodu obloukem nahoru. Po 300 m se vpravo ukáže výrazný pozůstatek brány.
Autobus Nejbližší autobusová zastávka: Františkov nad Ploučnicí - asi 300 m přes most pěšinou kolem závodu nahoru.
Vlak Nejbližší železniční stanice: Františkov nad Ploučnicí - asi 700 m po silnici k mostu, přes něj, pak pěšinou kolem závodu nahoru.


Erby významnějších držitelů hradu:

Markvartici

Markvartici

Český král

Český král

Páni z Michalovic

Z Michalovic

Berkové z Dubé

Berkové z Dubé

Valdštejnové

Valdštejnové

Vartemberkové

Vartemberkové

Salhausenové

Salhausenové

Thun-Hohenstein

Thun-Hohen...


Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)

Copyright © 2006, Ohradech.eu (David Mikoláš)