Poslední aktualizace tohoto hradu: 3. 8. 2013


Značka zříceniny hradu

ROIMUND

6 km jihozápadně od Chrastavy

    Hrad si v letech 1342-1347 na základě povolení Karla IV. postavil Jan z Donína. V souvislosti s jeho jménem byla K. Klindertem vyslovena domněnka, že je francouzského původu (Roimont) a že bylo hradu dáno na počest markraběte Karla. Jan z Donína získal k Roimundu území na levém břehu Nisy s vesnicemi Andělskou Horou a Bílým Kostelcem nad Nisou. Jan zanechal dva syny, Bedřicha a Jana, ale ti kolem roku 1390 prodali otcovské dědictví svým příbuzným Jindřichovi a Vilémovi z Donína, synům Jindřicha III. z Donína. Majitelem Roimundu se stal mladší Vilém, který hrad držel až do roku 1414. Tehdy se stal snad násilným způsobem majetkem Jana z Vartemberka a hrál důležitou roli ve válkách s lužickým Šestiměstím, jehož posádkou o síle 50 mužů pod vedením Hanse Foltsche z Torgavy byl hrad od roku 1424 až do konce desetiletí obsazen. Po husitských válkách se stal pánem Roimundu Hlaváč z Donína, který jej i s obcemi Bílý Kostelec nad Nisou, Andělská Hora, Zdislava a částí obce Křížany prodal Václavu z Donína. Již v roce 1453 se písemné zprávy o hradu zmiňují jako o rozbořeném či dokonce jen jako o vrchu Raimundu. Jako doba zániku by nejspíše mohl připadat v úvahu rok 1431, kdy husitské tažení dobylo Grabštejn. Vyloučit nelze ani vykoupení a zboření hradu Lužičany.
    Jednodílná dispozice hradu vykazuje okrouhlý obrys, na čelní, východní a severní straně vymezený příkopem, před nímž byl vyhozen val. Jeho hlavní obrannou stavbou byla přes 2 m široká a více než 10 m vysoká plášťová hradba obíhaná asi 3 m širokým parkánem. V rozšířené severní části parkánu se dochovaly pozůstatky cisterny. V severní části vnitřního hradu stával rozměrný palác.
    Roimund je s největší pravděpodobností reprezentantem hradu s plášťovou zdí, který do Čech pronikl nejspíše z východního sousedství, zvláště z Moravy. Roimund je jednou z mála dobře datovaných a zároveň nejmladších ukázek.

Zdroj:
- ANDĚL, Rudolf a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Severní Čechy. Praha: Svoboda, 1984, s. 400-401.
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 2. vydání. Praha: Libri, 2002, s. 472-473.Základní informace:

Název:

Roimund, Raimund

Okres:

Liberecký

Poloha:

6 km jihozápadně od Chrastavy

Nadmořská výška:

580 m n. m.

GPS souřadnice:

50°47'53.228"N, 14°53'27.428"E

Přístupnost:

volně přístupný celoročně

Majitel:

Česká republika, správce Lesy ČR

Oficiální stránky:

-

Fotogalerie:

Fotogalerie

Dokumentace:

půdorys hradu dle J. Úlovce


Typický pohled:


Roimund

Cesta k hradu:

Autobus Autobusem se dopravíme nejblíže do Bílého Kostelce nad Nisou, Rozkoše, kde zastavují místní linky z Rynoltic, Hrádku nad Nisou, Liberce a Děčína. Hrad je odsud vzdálen asi 1,5 km po modré pěší turistické trase.
Vlak Vlakem je nejlépe jet do Chotyně (trať 089: Liberec–Zittau–Rybniště, Varnsdorf–Seifhennersdorf), odkud je hrad vzdálen 6,5 km po modré pěší turistické trase.
Automobil Nejvhodnější pro příjezd autem je silnice č. 13 Liberec-Nový Bor-Děčín. Místo k zaparkování je na kótě Na Rozkoši, která se nachází na konci čtyřproudé komunikace mezi Chrastavou a Jablonným v Podještědí.


Erby významnějších držitelů hradu:

Páni z Donína

Páni z Donína

Vartemberkové

Vartemberkové


Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)