Poslední aktualizace tohoto hradu: 7. 12. 2016


Značka hradu, zámku či tvrze

ROUDNICE N. L.

Hrad přestavěný na zámek nad levým břehem Labe ve stejnojmenném městě.

    Biskupský hrad byl založen již ve 2. polovině 12. století, nejspíše koncem 80. let. Stavbu datují i první historické zprávy, které jsou o Roudnici k dispozici. Poprvé se připomíná v listině Jindřicha Břetislava, pojednávající o směně biskupských statků s Jiřím z Milevska prostřednictvím Heřmana, arcidiakona bechyňského v roce 1184 co "curia nostra Rudenitz", podruhé mnohem určitěji v roce 1194 co "curia episcopalis, que dicitur Rudnice". Název curia se obvykle překládá jako dvorec, jenže tímto názvem se také běžně nazývají císařské falce, a to nejen v Porýní, ale i třeba v Chebu.
    Pražští biskupové a posléze arcibiskupové o hrad pečlivě dbali. Za Jana IV. z Dražic zde působila francouzská stavební huť mistra Viléma. Jan Očko z Vlašimi zde vystavěl kromě obytné budovy novou věž s kaplí. Za husitských válek byl hrad dvakrát obléhán. Od roku 1431 přešel do rukou Jana Smiřického. Po dobytí královským vojskem roku 1467, kdy byl zástavním majetkem Zdeňka ze Šternberka, byl roku 1471 opravován a poté dále zastavován. Výraznějších oprav se dočkal až v polovině 16. století a upravován byl i koncem století za Viléma z Rožmberka. V letech 1652-1684 za Lobkowiczů vznikl dnešní výstavný, půdorysně větší raně barokní zámek, který použil pouze část paláce starého hradu.
    Románský hrad byl lichoběžnou dispozicí na východní a jižní straně zajištěnou příkopem. Palác v jeho nároží představoval obdélnou stavbu s nárožími i průběhem stran zpevněnými obezděnými věžicemi třičtvrtě okrouhlého a polookrouhlého půdorysu. V dochované části byl nad valeně zaklenutým sklepem umístěn velký dvoulodní sál, zaklenutý deseti poli křížových kleneb na střední sloupky. Jednotlivá čtvercová klenební pole oddělují navzájem hladké půlkruhové pásy, opírající se ve zdech o ploché úseky říms. Klenby jsou vyzděny z lomového kamene do šalovaných skruží a zality kvalitní maltou, v níž po odstranění šalování zůstaly na klenebních prsou otisky prken. Síň osvětlovalo šest úzkých pravoúhlých okének s široce dovnitř otevřenými špaletami, prolomených v obvodních zdech až téměř 2 m silných, vyzděných z opukových kvádrů. Díky dochovaným plánům z 16. a 17. století víme, že palác pokračoval dále a byl zakončen již zmiňovanou mohutnou okrouhlou, nejspíše obytnou věží s kaplí, v níž byl umístěn známý Votivní obraz Jana Očka z Vlašimi.
    Přestože středověký hrad v Roudnici téměř zcela zanikl, náležejí jeho dochované části k našim nejvýznamnějším památkám. Představoval prvý český kamenný hrad, který nebyl postaven panovníkem. Podoba jeho paláce s okrouhlými věžicemi napovídá, že vznikl v návaznosti na soběslavskou přestavbu Pražského hradu. Dokládá tak logickou souvislost biskupské hradní architektury s panovnickou již v nejstarším období.

Zajímavost: Poslední, čtvrtou manželkou majitele hradu Viléma z Rožmberka byla Polyxena z Pernštejna, dcera nejvyššího kancléře Vratislava z Pernštejna. Té Vilém odkázal panství roudnické, které po jeho smrti v roce 1592 a po vyrovnání s jeho bratrem Petrem Vokem z Rožmberka získala do trvalého dědického vlastnictví. Roudnice se stala jejím stálým sídlem. Po 11 letech se v listopadu roku 1603 znovu provdala za nejvyššího kancléře Království českého Zdeňka Vojtěcha Popela z chlumecké větve Lobkowiczů. V samotném městě dali oba manželé v letech 1609-1613 opravit gotický kostel sv. Václava u mostu a v letech 1614-1615 postavit na východ od zámku nový kapucínský klášter s kostelem, pod nímž byla vybudována hrobka Lobkowiczů.

Zdroj:
- ANDĚL, Rudolf a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Severní Čechy. Praha: Svoboda, 1984, s. 404-410.
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 2. vydání. Praha: Libri, 2002, s. 482-483.
- MENCLOVÁ, Dobroslava. České hrady I. 2. vydání. Praha: Odeon, 1976, s. 79-82.Základní informace:

Název:

Roudnice nad Labem

Okres:

Litoměřický

Poloha:

15 km jihovýchodně od Litoměřic

Nadmořská výška:

195 m n. m.

GPS souřadnice:

50°25'31.5"N, 14°15'40.65"E

Přístupnost:

zámek s fragmenty hradu přístupný
v návštěvních hodinách

Majitel:

rodina Lobkowicz

Oficiální stránky:

www.lobkowicz.cz

Fotogalerie:

Fotogalerie

Dokumentace:

1. plán hradu v pol. 14. stol. (Menclová)
2. plán zámku z poč. 17. stol. (Menclová)
3. plán zámku z 2. pol. 17. stol. (Durdík)
4. plán zámku z r. 1840 (Menclová)
5. plán zachované části falce (Menclová)
6. hmotová rekonstrukce (Menclová)
7. hmotová rekonstrukce (Sirovátka)


Typický pohled:


Roudnice n. L.

Cesta k hradu:

Hrad je situován v historickém centru města, tyčí se nad mostem a vlakovým nádražím. Nelze ho přehlédnout!


Erby významnějších držitelů hradu:

Arcibiskup pražský

Arcibiskup p...

Smiřičtí ze Smiřic

Smiřičtí ze...

Šternberkové

Šternberkové

Svojanovští z Boskovic

Svojanovští z ...

Švihovští z Rýzmberka

Švihovští z ...

Trčkové z Lípy

Trčkové z ...

Haugvicové z Biskupic

Haugvicové z ...

Dubanští z Duban

Dubanští z ...

Rožmberkové

Rožmberkové

Lobkovicové

Lobkovicové


Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)