Poslední aktualizace tohoto hradu: 10. 9. 2017


Značka zříceniny hradu

ŠEBÍN

12 km východně od Loun

    Zaniklé sídlo na ostrožnovitém výběžku areálu slovanského hradiště u Levous, nad pravým břehem Ohře.
    S názvem Šebín se poprvé setkáváme v roce 1362 v predikátu Jana ze Šebína. Panské sídlo označené jako tvrz se připomíná až k roku 1415, kdy ho držel Předbor mladší z Ronova a Dubé. Jeho zakladatelem mohl hypoteticky být již Půta ze Mšeného, s větší jistotou však byla tvrz Šebín vystavěna či dokonce přestavěna v průběhu 14. století. Poškozena (nález vypálené mazanice) byla pravděpodobně během husitských válek, i když existovat mohla až do pokročilého 15. století. Staveniště tvrze zaujalo severovýchodní ostrožnový výběžek bývalého levouského hradiště, od něhož bylo odděleno mohutným příkopem. Ve vrcholné fázi jednodílné jádro obsahovalo centrální obytnou několikapatrovou budovu obdélného půdorysu s mírně zaoblenou jižní stěnou. K této věžové stavbě se od západu přimykal další dvojprostorový objekt. Obvodovou kamennou hradbu zděnou na maltu zpevnily na severu a západě čtverhranné věžice ve funkci pilířů. Na jihozápadě zeď přecházela buď v půlkruhovou baštu, nebo kruhovou věž, která svou hmotou kryla vstupní bránu. Přístupová komunikace byla vedena od jihovýchodu, sledujíc příkop. Na jihozápadě se pravoúhle zalomila k severu a na úrovní západní baštovité fortifikace k východu, aby přes předpokládané přemostění vstoupila do brány jádra. Vnější hradební okruh mohl být pouze dřevěný. Poplužní dvůr se pravděpodobně rozprostíral v předpolí jižně od tvrze.

Zdroj:
- ANDĚL, Rudolf a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Severní Čechy. Praha: Svoboda, 1984, s. 459-460.
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 2. vydání. Praha: Libri, 2000, s. 535.
- MIKOLÁŠ, David - RUBEŠ, Marek - SIROVÁTKA, Roman. Šebín u Levous. Hláska, zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka. Plzeň: Klub Augusta Sedláčka. Roč. XXIX, 2018, č. 2.
- SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze Království českého. Díl XIV.: Litoměřicko a Žatecko. Praha: Argo, 1998, s. 26.Základní informace:

Název:

Šebín

Okres:

Litoměřický

Poloha:

12 km východně od Loun

Nadmořská výška:

170 m n. m.

GPS souřadnice:

50°23'12.759"N, 13°59'9.088"E

Přístupnost:

volně přístupný celoročně

Majitel:

stát, správce Lesy ČR

Oficiální stránky:

-

Fotogalerie:

Fotogalerie

Dokumentace:

1. terénní náčrt dle T. Durdíka
2. hmotová rekonstrukce


Typický pohled:


Šebín

Cesta k tvrzi:

Automobil Když přijedete do Levous od mostu přes řeku Ohře uvidíte po levé straně poštovní schránku a hned za ní úzkou cestu do kopce k chatám. Po ní půjdete až k poslednímu rozcestí a dáte se vlevo podél chat, po pravé straně budete mít pole. Asi 30 metrů za poslední chatou je úzká pěšina z kopce do lesa. Ta vás zavede na ostrožnu s dobře patrným příkopem. Pokud byste pokračovali podél pole dál, dostali byste se k závoře s dopravní značkou zákazu vjezdu. Od ní je krásně vidět dřevěná maketa vodního mlýna postavená na potůčku chataři a rozcestníková cedule. Za mlýnem v příkrém svahu se nenápadně rýsuje kamenná vyzdívka studánky.
Budete-li mít čas, doporučuji navšívit i místní hradiště Šance.
Vlak Vlakem se dopravíte nejblíže do Křesína (1 km od obce Levousy).
Autobus Autobusem zajedete do Koštic (3,5 km).


Erby významnějších držitelů tvrze:

Zajícové z Házmburka

Zajícové z ...


Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)