Poslední aktualizace tohoto hradu: 25. 11. 2023


Značka zříceniny hradu

VRABINEC

též původně Vrabín, Vrabník či Sperlingstein; 9 km jižně od Děčína

    Zřícenina nevelkého hradu na výrazném skalním sopouchu, který vystupuje nad údolím řeky Labe a Rychnovského potoka.
    Zakladateli hradu byli zřejmě koncem 14. století páni z Těchlovic. Poprvé se po něm podle T. Durdíka píše Ješek v roce 1403, na druhou stranu J. Šedivý jako první zmínku o hradu uvádí predikát Jana z Těchlovic, doložený k 1. říjnu 1404. V roce 1415 byl hrad patrně prodán Zikmundovi z Vartenberka. Ten ho však zřejmě častěji zastavoval, např. Jindřichovi Leflovi z Lažan. V roce 1424 zde nalézáme Mikuláše z Lobkovic a z Hasištejna, ale již roku 1427 hrad opět drží Zikmund z Vartenberka, respektive jeho druhá manželka Anežka ze Šternberka. Vrabinec můžeme ztotožnit s hradem, jehož jméno bylo zaznamenáno jako Reibenick, který v roce 1444 dobyla a vypálila vojska lužického Šestiměstí. Pro svou extrémní podobu však musel záhy po konsolidaci poměrů v zemi přestat vyhovovat nárokům svých majitelů. Ještě v roce 1504 je uváděn jako centrum zdejšího vartenberského panství, ale již roku 1515 se při prodeji Děčínska Salhausenům připomíná jako pustý.
    Podoba Vrabince byla velmi výrazně ovlivněna situací členitého čedičového skalního útvaru s několika vrcholy obklopujícími centrální rozsedlinu, která se stala nádvořím hradu. Vstupní brána byla na základě nálezu pozůstatku šachty pro závaží J. Šedivým zajištěna padacím mostem. Kromě zbytků obvodového opevnění a drobného věžového objektu na jednom z vrcholů se zachovaly pozůstatky nejvýše situované rozměrné obytné věžové budovy.
    Hrad náleží zřejmě mezi nepočetné šlechtické novostavby z doby vlády Václava IV. a využitím čedičového sopouchu korunovaného dvěma věžemi (z čehož jednou obytnou) poněkud připomíná současné Trosky. Při severní patě hradu se nachází rozvaliny hospodářského dvora, který fungoval až do poloviny 20. století.

Zdroj:
- ANDĚL, Rudolf a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Severní Čechy. Praha: Svoboda, 1984, s. 518-519.
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 2. vydání. Praha: Libri, 2002, s. 605-606.
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky. Praha: Libri, 2002, s. 109.
- PAŽOUREK, Vlastimil (ed.). Hrady na hranici. Čechy-Sasko. Děčín: Iniciativa pro děčínský zámek, 2012, s. 137-139.
- SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze Království českého. Díl XIV.: Litoměřicko a Žatecko. Praha: Argo, 1998, s. 89-91.Základní informace:

Název:

Vrabinec

Okres:

Děčínský

Poloha:

9 km jižně od Děčína

Nadmořská výška:

400 m n. m.

GPS souřadnice:

50°42'40.478"N, 14°12'43.343"E

Přístupnost:

volně přístupný celoročně

Majitel:

obec Těchlovice

Oficiální stránky:

-

Fotogalerie:

Fotogalerie

Dokumentace:

1. terénní náčrt podle J. Šedivého
2. terénní skica podle V. Kaisera
3. hmotová rekonstrukce


Typický pohled:


Vrabinec

Cesta k hradu:

Automobil Automobil je možno v omezené míře zaparkovat v Přední Lhotě u Těchlovic. U informační tabule umístěné u statku téměř na konci obce, uhýbá červená turistická značka doleva do kopce. Asi 800 m dlouhý výstup k hradu je fyzicky náročnější, navíc za děštivého nebo mrazivého počasí i nebezpečný kvůli kluzkosti kamenitého terénu.
Autobus Nejbližší autobusová zastávka: Těchlovice, rozcestí - cca 1,8 km převážně po červené turistické značce.
Vlak Nejbližší železniční stanice: Těchlovice - cca 2,4 km po červené turistické značce.


Erby významnějších držitelů hradu:

Vartenberkové

Vartenberkové

Lobkovicové

Lobkovicové

Trčkové z Lípy

Trčkové z Lípy

Salhausenové

Salhausenové


Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)