Poslední aktualizace tohoto hradu: 30. 12. 2017


Značka zříceniny hradu

MOJŽÍŘ

nesprávně Wessenstein; nevýrazné pozůstatky hradu s relikty nelegálně odkrytého zdiva na konci ostrohu nad Mojžířem u Neštěmic.

    Podle historické interpretace J. Úlovce by hrad měl existovat krátkou dobu za pánů z Lungvic od poloviny 80. let 14. století do připojení k nově založenému sousednímu vartenberskému hradu Blansku v době okolo roku 1400. Tato hypotéza však koliduje s datováním dosavadních archeologických nálezů učiněným J. Šedivým, které náležejí do období od 2. poloviny 13. do počátku 14. století. Z písemných pramenů není bezpečně známo ani jméno hradu. Vedle jiných názvů se v souvislosti se zdejší lokalitou uvádí jméno Wessenstein. I když by se mohlo jednat o skutečný pomístní název, korespondující s názvem přilehlé obce Veselé (něm. Wesel), nejsou k dispozici žádné dobové záznamy, které by existenci hradu tohoto jména dokládaly.
    Jednodílná dispozice hradu byla na čelní straně opevněna obloukovitě vedeným příkopem s vnějším valem. Nepravidelně oblý obrys hradu byl dán skalnatým vrcholem. Na vnitřní ploše se dochovaly dva nevelké pozůstatky zděných staveb a na východní straně zřejmě upravená rozsedlina indikuje místo vstupu. Vlastní žebrovitý vrchol nevykazuje stopy zástavby, pouze na východní straně je patrna snad základová rýha.
    Vzhledem k výhodné poloze nad tokem řeky Labe lze v případě mojžířského hradu uvažovat o tom, že jednou z jeho funkcí mohl být dohled nad labskou vodní cestou. Bližší poznání tohoto zajímavého hradu umožní až výsledky budoucího archeologického výzkumu.

Zdroj:
- ANDĚL, Rudolf a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Severní Čechy. Praha: Svoboda, 1984, s. 526.
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha: Libri, 2002, s. 614.
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky. Praha: Libri, 2002, s. 110-111.
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 2. Praha: Libri, 2005, s. 121.
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 3. Praha: Libri, 2008, s. 140.
- DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 4. Praha: Libri, 2011, s. 123.
- PAŽOUREK, Vlastimil (ed.). Hrady na hranici. Čechy-Sasko. Děčín: Iniciativa pro děčínský zámek, 2012, s. 84-86.
- SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze Království českého. Díl XIV. - Litoměřicko a Žatecko. 3. vydání, 1. v Argu. Praha: Argo, 1998, s. 328.
- ŠEDIVÝ, Jiří. Hrady v údolí Labe mezi Ústím nad Labem a Děčínem. In: Castellologica Bohemica 8. Praha: Archeologický ústav AV ČR a Společnost přátel starožitností, 2002, s. 33-65.
- ÚLOVEC, Jiří. Hrady, zámky a tvrze na Ústecku. Ústecká vlastivěda sv. III. Ústí nad Labem: město Ústí nad Labem, 2002, s. 104-109.Základní informace:

Název:

Mojžíř

Okres:

Ústecký

Poloha:

6 km severovýchodně od Ústí nad Labem

Nadmořská výška:

275 m n. m.

GPS souřadnice:

50°41'1.094"N, 14°7'17.441"E

Přístupnost:

volně přístupný celoročně

Majitel:

stát, správce Lesy České republiky

Oficiální stránky:

-

Fotogalerie:

Fotogalerie

Dokumentace:

1. skica hradu dle V. Kaisera
2. náčrt hradu dle Šedivého-Rykrové
3. hmotová rekonstrukce


Typický pohled:


Mojžíř

Cesta k hradu:

Autobus V Mojžíři na sídlišti zastavují autobusy i trolejbusy MHD. Hrad je od zastávky vzdálen necelý 1 km po turisticky neznačených cestách.
Vlak Nejbližší vlaková zastávka se nachází přímo v Mojžíři. Po turisticky neznačených cestách je odsud hrad vzdálen cca 1,5 km.
Automobil Automobil je možno zaparkovat v Mojžíři na sídlišti v ul. Jindřicha Plachty. Viditelného vrchu Strážný se zbytky hradu se chůzí po turisticky neznačených cestách dosáhne po necelém 1 km.


Erby významnějších držitelů hradu:

Z Lungvic

Z Lungvic

Vartemberkové

Vartemberkové


Copyright © Ohradech.eu (David Mikoláš)